Säkerhet

Säkerhet är i vårat DNA. Vi prioriterar säkerheten för våra användare, fotgängare och andra trafikanter.

Vi lovar att ha den säkraste flottan på gatorna.

För att minska risken för olyckor och öka användarsäkerheten har Voi antagit en avdelningsövergripande strategi för att optimera att användarna åker säkert. Denna är underbyggd av teknisk innovation och fokuserad på utbildning, verksamhet och strategi.

Utbildning
- Voi prioriterar användarutbildning som ett primärt verktyg för att säkerställa ett säkert användarbeteende av alla som använder vår service.
- Vi utbildar våra användare i säkert användande genom vår trafikskola RideLikeVoila
- Vi har delat ut mer än 50.000 hjälmar gratis på våra säkerhetsevent.
- I Vois introduktion till vår service får användarna en översikt av de lokala reglerna som gäller, instruktioner i säkert användande, hur man parkerar korrekt och hur de förhindrar hämmande framkomlighet för fotgängare.

Verksamhet
- Vois parkeringsstrategi innehåller proaktiva och reaktiva åtgärder för att säkerställa att användare parkerar bra och att vi har en ordnad förvaltning av offentliga utrymmen.
- Genom investeringar i den senaste teknologin försäkrar vi oss om att vi har de säkraste fordonen på marknaden.

Teknologi 
- Vi har utvecklat och implementerat säkerhetslösningar genom Vois marknadsledande geopositionerings exakthet, vilket exempelvis säkerställer ett precist upprätthållande av zoner så som låghastighetszoner, genom geofencing teknik.
- Alla områden utanför den auktoriserade verksamhetszonen är klassade som "No Riding Zone" där användare inte kan använda våra fordon. Detta upprätthålls genom att bromsarna automatiskt låser sig när användaren har parkerat och av vikten på våra fordon. 

Läs vårat säkerhets löfte

RideLikeVoila

Det är vårat jobb att utbilda våra användare om säkert vägbeteende. Detta är anledningen till att vi utvecklade industrins första digitala trafikskola för elsparkcyklar RideLikeVoila.

Besök RideLikeVoila

Parkering och säkert användande

Läs mer om vad vi gör för att försäkra oss om att våra användare parkerar bra och använder våran service på ett säkert sätt. 

Parkering och säkert användande
Parking Graphics Scooter In Bike Stand

Läs vår årliga säkerhets rapport

AutumnâWinterâVoi IAM Alert Slippery