Hållbarhet

Mikromobilitet har en enorm potential att hjälpa städer att minska koldioxidutsläpp från transporter och minska deras beroende av fossildrivna fordon genom att erbjuda bättre alternativ till bilar och förbättra tillgängligheten till kollektivtrafik.

Vi kartlägger vår miljöpåverkan och arbetar för att minska den.

Som en del av vårat hållbarhetsarbete har vi kartlagt all vår miljöpåverkan. Vi övervakar och förbättrar all betydande påverkan genom vårat miljöledningssystem. Vår miljöpåverkan är:

- Utsläpp av luftföroreningar 
- Energianvändning  
- Vatten 
- Materialanvändning  
- Avfall & Farligt avfall  
- Kemikalieanvändning  

Läs vår miljörapport här

Miljöhandlingsplan

ISO 14001 certifierad
Vår miljöhandlingsplan styrs av vårt ISO 14001 certifierade miljöledningssystem (MLS). Vårt MLS är utformat och implementerat för att styra och löpande förbättra vår miljöprestanda. Vi är certifierade i Norge, Frankrike, Storbritannien, Spanien och Italien och i processen att bli certifierad i våra andra marknader. 

Vår miljöhandlingsplan tar hela livscykeln i åtanke
Baserat på vår ekokartläggning och livscykelanalys har vi utvecklat en holistisk miljöhandlingsplan som har all miljöpåverkan vår service har under hela livscykeln i åtanke. Miljöhandligsplanens långsiktiga mål är att kunna leverera helt cirkulära fordon, producerade i Europa med förnybar energi, till 2030

Att bygga cirkulära fordon 
För att förbättra cirkulariteten av våra fordon jobbar vi efter definitionen som forskare och experter använder, till exempel vid Sveriges forskningsinstitut.  

  • Produktens uthållighet
  • Produktanvändning
  • Återanvändning av material  

2023 Northstar goal

Livscykelanalys

Voi’s livscykelanalys, som oberoende genomförts av EY i linje med ISO 14040 och ISO 14044 standard har format basen för vår hållbarhetsstrategi. Livscykelanalysen är uppdaterad för varje nytt fordon och senast uppdaterades den av Electric Avenue.

Läs Livscykelanalysen
CRM Illustrations Discount

Läs våra hållbarhetsrapporter

V Logo Picture

Återvinning 

Vårt fordonsingenjörsteam jobbar nära med våra leverantörer för att använda återvunna och återvinningsbara material. Över 91% av vår senaste elsparkcykel, Voiager 5 (V5), är återvinningsbara. Ett helt fordon blir bara återvunnet när det är absolut nödvändigt på grund av säkerhetsskäl. 30% av materialet i V5:an är återvunnet. Produkthållbarhet 

Eftersom mikromobilitets fordon fortfarande är rätt så nya kan det vara svårt att uppskatta deras livslängd. Våra senaste generationer med fordon har bara varit ute på marknaden i 12-24 månader men kommer att förmodligen att hålla mycket längre. 

 

Fordonsutnyttjande

Voi uppnår konsekvent den högsta fordonsutnyttjandegraden i branschen. Detta betyder att varje fordon som vi ställer ut på gatan används till fler åkturer och mer mobilitet. Vårt Fleet Optimisation team gör underverk för att försäkra att varje fordon som placeras ut förser samhället med optimalt värde.Impact Dashboard

För att driva våra användare mot grönare mobilitetsvanor ingår vi samarbeten med kollektivtrafiken och har även lanserat vårt Impact Dashboard. Detta är designat för att visa våra användare hur deras användande av våra fordon påverkar klimatförändringen och luftföroreningar. Det gör detta genom att räkna ut hur mycket skadliga utsläpp som har undvikits genom att de har använt Voi, så att våra användare kan förstå hur de påverkar miljön och hur medvetna mobilitetsval bidrar till minskade utsläpp och att bekämpa klimatförändringen.

Våra åtaganden

Läs mer om våra policyer och koder

 

Våra åtaganden
Voi Values bubbles